PCC od pożyczki

Instytucja pożyczki w prawie zdefiniowana jest w Kodeksie Cywilnym. Nie jest to, niestety, jedyny akt prawny, w którym można i należy zapoznać się ze stosownymi regulacjami przed zawarciem umowy pożyczki....