Kwota wolna od zajęcia komorniczego


Problem z uregulowaniem należności finansowych dotyka wielu ludzi, których zadłużenie przerasta możliwości zasobów budżetu. Powoduje to duży dyskomfort, szczególnie psychiczny, ponieważ ciągłe myślenie o zwrocie pieniędzy, których się nie posiada, ponaglane jest trapiącymi wezwaniami do zapłaty, telefonami, których nie chce się odbierać, aż w końcu wizytą komornika, który chce ściągnąć należność.

Komornik, a konto bankowe

Komornik jest urzędnikiem państwowym, którego zakres kompetencji ściśle reguluje prawo. Wobec powyższego, zasady litery prawa określają także, czym jest kwota wolna od zajęcia, a więc to, ile komornik może zabrać z konta bankowego. Należy wiedzieć, że wartość ta jest corocznie uaktualniana i regulowana wielkością płacy minimalnej, oraz podawana na początku każdego roku kalendarzowego. Na dzień 1 stycznia 2019 kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1633 zł netto i taką też wartość komornik, w przypadku wszczęcia procedury egzekucyjnej, musi pozostawić na koncie bankowym dłużnika.

Zajęcie, które jest uzależnione zarobkiem

W przypadku jeśli dłużnik zarabia więcej, niż przewiduje podstawa średniego wynagrodzenia netto, od wymiaru miesięcznej pensji, odejmowana jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Uzyskany wynik to suma, która zostanie przejęta w procedurze komorniczej. Wyjątkiem są osoby, które zarabiają więcej niż 3268 złotych netto. W ich przypadku komornik nie może potrącić więcej niż 50% wynagrodzenia.

„Umowy śmieciowe” w niekorzystnym świetle

Oczywistym jest, że istnieją różne formy zarobku, oraz form zatrudnienia. Zajęcie konta bankowego w przypadku, kiedy dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę jest najbardziej czytelną formą, ponieważ dochód wpływa na konto cyklicznie. Co jednak w przypadku innych form wynagradzania pracowników? Procedura komornicza w przypadku umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę, jest niestety niekorzystna dla dłużnika. O ile prawo „chroni” zarobki osoby pracującej w pełnym wymiarze godzin, o tyle „umowy śmieciowe” są z tej ochrony wykluczone, a komornik ma prawo zająć całą część wpływu na konto. Od tej decyzji można się odwołać, lecz leży to w intencji samego zadłużonego.

Wyjątki od reguły

Kwota wolna od zajęcia komorniczego posiada także wyjątki od reguły swojego zastosowania. Typowe zasady toczone są wobec spłaty długu powstałego z tytułu pożyczek, nieopłaconych faktur lub rachunków. Nie mają one jednak zastosowania w przypadku dłużników alimentacyjnych lub osób, posiadających innego typu długi. W pierwszym przypadku, zajęcie komornicze może sięgać 60% wpływającego dochodu, natomiast dłużników innego rodzaju, wartość zajęcia to 50%.

Wykorzystana kwota wolna od zajęcia co to znaczy?

W tematyce obciążeń rachunkowych istnieje także pojęcie wykorzystanej kwoty wolnej od zajęcia. Najprościej ujmując jest to limit do którego dłużnik może wypłacać pieniądze. Po wykorzystaniu całości przysługującego limitu, pieniądze z rachunku bankowego automatycznie trafią do komornika i kończy się możliwość wykonywania transakcji bankowych.

Written by

Jakub Bednarczyk

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o