PCC od pożyczki


Instytucja pożyczki w prawie zdefiniowana jest w Kodeksie Cywilnym. Nie jest to, niestety, jedyny akt prawny, w którym można i należy zapoznać się ze stosownymi regulacjami przed zawarciem umowy pożyczki. Niestety, ale większość czynności prawnych dotyczących obrotu środkami finansowymi jest w Polsce opodatkowana – nie inaczej jest z pożyczkami, które na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są opodatkowane.

Ile wynosi stawka PCC od pożyczki?

Zgodnie z wymienioną ustawą, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 2% podstawy opodatkowania. Problemu nie ma, jeżeli przedmiotem pożyczki są środki pieniężne – wówczas stawka podatku wynosi 2% od wysokości pożyczonej kwoty. W przypadku pożyczki rzeczy należy ją wycenić po cenach rynkowych i od tej kwoty odprowadzić 2% podatek PCC.

Kto płaci podatek PCC?

Płatnikiem podatku PCC jest pożyczkobiorca i jest to kwestia jasno określona w prawie. Nie ma możliwości przeniesienia obowiązku zapłaty podatku na pożyczkodawcę. Nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie pożyczki, to w świetle prawa jest on nieważny. Stosowną deklarację PCC oraz zapłatę należy złożyć i uiścić w ciągu 14-dni od zawarcia umowy pożyczki.

Niedopełnienie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli w trakcie kontroli organu podatkowego, podatnik powoła się na umowę pożyczki, od której nie odprowadzono należnego podatku PCC, wówczas organ ma prawo nałożyć 20% stawkę PCC od zaciągniętej pożyczki. Taka sama stawka obowiązuje w sytuacji, jeżeli pożyczka była zwolniona z opodatkowania, jednak fakt ten nie został udokumentowany, a stosowna deklaracja złożona w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Zwolnienia od podatku PCC

PCC od pożyczki nie zawsze musi być uiszczane. Ustawa wymienia szereg zwolnień od podatku, warto się z nimi zapoznać – może się okazać, że nie jesteśmy zobligowani go płacić. Przede wszystkim zwolnione są pożyczki pomiędzy najbliższą rodziną, czyli małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi. Zwolnione od PCC są pożyczki do kwoty 10 tysięcy złotych dla teściów, synowej i zięcia. Ustawa przewiduje również szereg zwolnień w zależności od wartości pożyczki w określonych ramach czasowych. Bardzo ważne jest zachowanie czujności, ponieważ sam fakt, że pożyczka jest ustawowo zwolniona od PCC nie oznacza, że nie należy złożyć stosownej deklaracji i udokumentować odpowiednio pożyczki (umowa, przelewy bankowe, przekazy pocztowe itp.). Konieczność złożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniego drugu wraz z udokumentowaniem zawarcia umowy pożyczki oznacza, że urząd i tak dowie się tak istotnej kwestii, jak m.in. wysokość udzielonej pożyczki.

Written by

Jakub Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *