PCC od pożyczki


Instytucja pożyczki w prawie zdefiniowana jest w Kodeksie Cywilnym. Nie jest to, niestety, jedyny akt prawny, w którym można i należy zapoznać się ze stosownymi regulacjami przed zawarciem umowy pożyczki. Niestety, ale większość czynności prawnych dotyczących obrotu środkami finansowymi jest w Polsce opodatkowana – nie inaczej jest z pożyczkami, które na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są opodatkowane.

Ile wynosi stawka PCC od pożyczki?

Zgodnie z wymienioną ustawą, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 2% podstawy opodatkowania. Problemu nie ma, jeżeli przedmiotem pożyczki są środki pieniężne – wówczas stawka podatku wynosi 2% od wysokości pożyczonej kwoty. W przypadku pożyczki rzeczy należy ją wycenić po cenach rynkowych i od tej kwoty odprowadzić 2% podatek PCC.

Kto płaci podatek PCC?

Płatnikiem podatku PCC jest pożyczkobiorca i jest to kwestia jasno określona w prawie. Nie ma możliwości przeniesienia obowiązku zapłaty podatku na pożyczkodawcę. Nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie pożyczki, to w świetle prawa jest on nieważny. Stosowną deklarację PCC oraz zapłatę należy złożyć i uiścić w ciągu 14-dni od zawarcia umowy pożyczki.

Niedopełnienie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli w trakcie kontroli organu podatkowego, podatnik powoła się na umowę pożyczki, od której nie odprowadzono należnego podatku PCC, wówczas organ ma prawo nałożyć 20% stawkę PCC od zaciągniętej pożyczki. Taka sama stawka obowiązuje w sytuacji, jeżeli pożyczka była zwolniona z opodatkowania, jednak fakt ten nie został udokumentowany, a stosowna deklaracja złożona w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Zwolnienia od podatku PCC

PCC od pożyczki nie zawsze musi być uiszczane. Ustawa wymienia szereg zwolnień od podatku, warto się z nimi zapoznać – może się okazać, że nie jesteśmy zobligowani go płacić. Przede wszystkim zwolnione są pożyczki pomiędzy najbliższą rodziną, czyli małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi. Zwolnione od PCC są pożyczki do kwoty 10 tysięcy złotych dla teściów, synowej i zięcia. Ustawa przewiduje również szereg zwolnień w zależności od wartości pożyczki w określonych ramach czasowych. Bardzo ważne jest zachowanie czujności, ponieważ sam fakt, że pożyczka jest ustawowo zwolniona od PCC nie oznacza, że nie należy złożyć stosownej deklaracji i udokumentować odpowiednio pożyczki (umowa, przelewy bankowe, przekazy pocztowe itp.). Konieczność złożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniego drugu wraz z udokumentowaniem zawarcia umowy pożyczki oznacza, że urząd i tak dowie się tak istotnej kwestii, jak m.in. wysokość udzielonej pożyczki.

Written by

Jakub Bednarczyk

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o